Powozy Konne ” Pająk „

Wacław Pająkowski

Ul. Sosnowa 3

62-406 Lądek

(063) 2763135

0602 641419

e-mail: waclaw.pajakowski@op.pl